Some Glimpse of Gorgeous Sarah Razi Khan on her Wedding Day