Sarah KHan and Falak Shabir Latest Trendy Photoshoot