Beautiful Clicks on Set of Drama ”Ab Dekh Khuda Kya Karta Hai”